Arlington, Free State

E tswa ho Wikipedia

Leratswana ke motse o monyane wa tsa temo porofenseng ya Foreistata Aforika Borwa. O thehilwe ka lebaka la bohlokwa ba dikgokahanyo tsa seporo se pakeng tsa toropo ya Ntha le Matwabeng.