Jump to content

Kereke ya Jesu wa Nnete

E tswa ho Wikipedia

"Kereke ya Jesu wa Nnete", ke kereke e ikemetseng e thehilweng naheng ya China ka selemo sa 1917 (sekete, makgolo a robong, leshome le metso e supileng). Kajeno kereke e nang le badumedi/ditho ba/tse dimilione tse pedi le nngwe-peding (2.5), naheng tse mashome a mane a metso e mehlano (45) le mafatsheng a tsheletseng. Kereke ena e wela ho lekaleng la Pentaconta. Ka selemo sa 1997 (sekete, makgolo a robong, mashome a robong le metso e supileng), kereke ena e ile ya thehwa naheng ya Afrika Borwa. Sepheo sa kereke ena ke ho ruta matjhaba ohle ka lentswe la modimo pele Jesu a tsoha la bobedi.

Kereke ena e dumela ho dintlha tse leshome tse latelang:

  1. Moya o halalelang
  2. Dikolobetso
  3. Ho hlatswa maoto
  4. Sacramente/Selallo
  5. Sabata
  6. Jesu Kreste
  7. Bebele
  8. Pholoho
  9. Kereke
  10. Tsatsi la Bofelo