Saekholoji

E tswa ho Wikipedia

Saekholoji ke tsebo ya maikutlo. ha maitukelo ya hawu asali right u tlo ya uyo bona saekholoji, saekhologi i tseba gu fapanisa buthatha bako kgaye le buthatha ba guri u tlhakani le wona kontle