Talk:Sesotho

E tswa ho Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sorry I don't know how to link to the English South Africa page. - ZyXoas.

Like this: en:South Africa.


Meetlo?[edit source]

I do not think the translation is correct, Sesotho in this context is about languange and not culture. A link to another page should be created where Culture 'ya Basotho' is defined.

Mongolo[edit source]

Bangoli ke kopa ha eba le tlo hlophanya Sesotho sa Afrika Boroa la Sesotho sa Lesotho, le mpe le hlomphe mokhoa oo le ngolang ka oona. Ha hona tlhaku tse latelang puoong ea Sesotho (sa Lesotho): d,v,w,x,y(ntle le "ny") le z.